Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1956

Cập nhật ngày: 25/02/2013
 
     Ngày 22/02/2012, Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về dạy nghề cho lao động nông thôn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. 

     Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng thường trực Ban Chỉ đạo, từ năm 2010 - 2012, các ngành, các địa phương đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động và tư vấn cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố tham gia học nghề; dạy nghề ngắn hạn gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn...  Bình quân mỗi năm, tổ chức dạy nghề cho 1.088 lao động nông thôn, tỷ lệ có việc làm trên 80% thông qua các hình thức: tìm được việc làm tại các doanh nghiệp, tự tạo được việc làm mới. Kết quả này đã góp phần tích cực trong việc tăng thu nhập, ổn định cuộc sống nhân dân, xoá đói giảm nghèo; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

     Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã cũng đã đạt được những kết quả khả quan, từ đào tạo chuẩn hóa trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đến việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ công chức xã; kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ xã. 

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Anh đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường phải vào cuộc một cách quyết liệt, đảm bảo thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch trong thời gian tới. Cần chú trọng làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để người dân biết được đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước ta về dạy nghề, nhất là các chính sách hỗ trợ cho người lao động khi tham gia học nghề để người dân có động lực và yên tâm tham gia học nghề lập nghiệp; Làm tốt công tác tư vấn học nghề và tư vấn việc làm để đảm bảo cho người dân sau khi được học nghề có điều kiện tìm được việc làm hoặc tự tạo được việc làm. Đồng thời, phải xây dựng được quy hoạch vùng sản xuất theo quy mô cấp xã như mục tiêu của Kế hoạch và mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đặt ra, trên cơ sở đó xác định quy hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp để định hướng đào tạo nghề cho lao động nông thôn một cách sát hợp với thực tiễn của từng địa phương và gắn kết chặt chẽ giữa địa phương, doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề từ khâu đầu tiên là điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn đến khâu cuối cùng là giải quyết việc làm, bao tiêu sản phẩm... cho lao động nông thôn sau khi học nghề, để tạo hiệu quả thực sự cho các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn./.

Tin, ảnh: Phòng Dạy nghề
           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 5 5 3 7 3 0 7
Hôm nay: 12799
Tháng này: 161029
Tổng cộng: 15537307