Tình hình thực hiện năm 2014 và kế hoạch 2015 ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

Cập nhật ngày: 18/03/2015


     Báo cáo tình hình thực hiện năm 2014 và Kế hoạch 2015 ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

     File số liệu thống kê chuyên ngành:     Dowload

           

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 2 8 8 9 8 7
Hôm nay: 0
Tháng này: 155783
Tổng cộng: 20288987