MỞ RỘNG, ĐIỀU CHỈNH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Cập nhật ngày: 25/11/2013

 Ngày 15/7/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, cụ thể:

     Ngoài các đối tượng được miễn học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, thì Nghị định 74/2013/NĐ-CP bổ sung thêm 03 đối tượng được miễn học phí gồm: Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh;  Học sinh, sinh viên, học viên các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh; Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

     Các đối tượng được giảm 70% học phí nay cũng được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau: Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề. Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

     Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013./.

Tin, ảnh: Phòng Dạy nghề

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 5 5 3 7 3 5 5
Hôm nay: 12799
Tháng này: 161077
Tổng cộng: 15537355