Đề án đào tạo lao động dịch vụ chất lượng cao là cơ hội và thách thức đối với quản lý nhà nước về dạy nghề ở TP Đà nẵng

Cập nhật ngày: 29/12/2014


     Ngày 24/12/2014, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 9287/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án "Đào tạo lao động dịch vụ chất lượng cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020"; đây là đề án con, đề án giải pháp để thực hiện tốt Đề án "Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020"; và đây cũng là đề án giải pháp quan trọng thực hiện hai trong năm hướng đột phá của thành phố Đà Nẵng đó là: Phát triển các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và thương mại, xây dựng Đà Nẵng sớm trở thành một trong những trung tâm thương mại – du lịch lớn của cả nước (hướng đột phá thứ nhất) và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố (hướng đột phá thứ năm).

    
Đề án đã xác định mục tiêu đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu về đội ngũ công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên làm trực tiếp trong các ngành dịch vụ đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo; có năng lực thực hành nghề nghiệp phục vụ hiệu quả cho mục tiêu phát triển dịch vụ; đến năm 2020 lao động qua đào tạo nghề trong các ngành khu vực dịch vụ phải đạt tỷ lệ 31,12%.

     Với 5 (năm) nhóm giải pháp thực hiện đề án cần phải triển khai đồng bộ: Từ việc ban hành cơ chế chính sách thuận lợi đối với dạy và học nghề dịch vụ, việc nhận thức về vai trò của nguồn nhân lực có chất lượng; đến việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức triển khai công tác đào tạo… là điều kiện thuận lợi để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các ngành thuộc lĩnh vực dịch vụ của thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức khi triển khai đề án.


 

     Từ thực tiễn về phát triển dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong những năm qua chúng ta đã thấy có nhiều chính sách đã ban hành thúc đẩy phát triển dạy nghề như: Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009; Nghị quyết 05 của Chính phủ về đẩy mạnh các hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục và dạy nghề, và nhiều chính sách đối với người học nghề của thành phố tại các Quyết định số 22, 23, 24, 25 của UBND thành phố ngày 22/8/2011, Đề án Phát triển giáo viên dạy nghề thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định 7678/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 v.v… đã đem lại cho lĩnh vực dạy nghề của thành phố đã từng bước phát triển, số lượng cơ sở đào tạo, quy mô đào tạo, số lượng ngành nghề đào tạo, đội ngũ giảng viên, giáo viên tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Từ 53 cơ sở dạy nghề trong đó 4 trường cao đẳng nghề, tuyển sinh 42.187 học sinh năm 2010 lên 60 cơ sở dạy nghề trong đó 6 trường cao đẳng nghề, tuyển sinh 43.711 học sinh năm 2014. Các trường dạy nghề đã đầu tư phát triển cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập và đạt chuẩn theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; nhiều trường dạy nghề xây dựng môi trường đào tạo mô phỏng như môi trường làm việc của doanh nghiệp để học sinh thực hành phù hợp hơn khi ra trường đáp ứng với nhu cầu làm việc của doanh nghiệp.

     Song, trong những năm qua dạy nghề còn nhiều thách thức, người lao động nhất là thế hệ trẻ (kể cả phụ huynh của học sinh) chưa chuộng con đường học nghề, còn mang tư tưởng chuộng bằng cấp nên bỏ quên câu mà ông cha ta thường nói "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" mặc dù khi học nghề cơ hội tìm việc làm khá cao so với học đại học hiện nay; chương trình, giáo trình dạy nghề chưa được đầu tư kịp với nhu cầu của doanh nghiệp, đội ngũ giáo viên chưa đào tạo kịp với xu thế hội nhập… Đặc biệt, doanh nghiệp chưa có mặn mà tham gia cùng với nhiệm vụ dạy nghề như: tham gia đào tạo thực hành, đặt hàng với cơ sở đào tạo, cung cấp nhu cầu dài hạn để có cơ sở lập kế hoạch đào tạo, tham gia thị trường cầu lao đông…mà còn rất thụ động, tuyển chọn lao động khi có sẵn từ sự đào tạo của xã hội. Sự đầu tư phát triển nâng cao chất lượng đối với những cơ sở đào tạo đầu đàn còn hạn chế, đầu tư đột phá đối với nguồn giáo viên dạy nghề giỏi có tầm cỡ chưa có; công tác xã hội hóa có triển khai nhưng còn nhiều bất cập (đất đai quy hoạch để ưu đãi cho cơ sở dạy nghề những nghề mũi nhọn hạn chế, sự đồng bộ ở tất cả các ngành có liên quan chưa rõ ràng, nguồn vốn hỗ trợ còn chưa nhất quán…).

     Vì vậy, Đề án "Đào tạo lao động dịch vụ chất lượng cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" được UBND thành phố ban hành trong giai đoạn hiện nay rất phù hợp, là giải pháp để thực hiện thành công hai hướng đột phá của thành phố đến năm 2020.

     Tuy nhiên, với Đề án đã ban hành bắt đầu thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020 cần phải có những gì khác hơn so với không có đề án, không thể đều đều như bao đề án khác, để đến năm 2020 nhìn lại đề án đã đem lại được những đột phá nào thể hiện sự sáng suốt của thành phố? Để đạt được mục tiêu đề ra, và thực hiện tốt các giải pháp cần phải có sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự vào cuộc của các nhóm chủ thể đó là:

     1. Cần phải có sự chỉ đạo nhất quán chung về trách nhiệm của các ngành các cấp tạo ra những chính sách ưu đãi cho sự phát triển đào tạo nhân lực chất lượng cao; cụ thể như: Chính sách đất đai phải có quy hoạch rõ ràng và thông báo công khai về mức độ ưu đãi đối với những trường trọng điểm, nghề trọng điểm; có nguồn vốn cho vay ưu đãi đối với nghề trọng điểm. Đầu tư mạnh nguồn lực cho các cơ sở đào tạo nghề công lập về cơ sở vật chất nghề trọng điểm theo lộ trình của các đề án phát triển. Nhà nước hỗ trợ cùng với cơ sở đào tạo nâng chuẩn giáo viên theo chương trình, giáo trình khu vực và quốc tế.

     2. Người lao động và gia đình người lao động cần tính toán hiệu quả trong đầu tư kiến thức, đầu tư cho nghề nghiệp tương lai; tự đánh giá khả năng của gia đình và bản thân người lao động về trình độ, kỹ năng, thể trạng…để đầu tư học tập sao cho tiết kiệm nhất, có việc làm phù hợp nhất, tìm được việc làm nhanh nhất và bền vững, tránh lãng phí kể cả về nguồn lực cũng như thời gian. Thường xuyên tra cứu thông tin thị trường lao động cũng như tham dự các cuộc tư vấn để nắm bắt tốt hơn.

     3. Doanh nghiệp cần phải xác định trách nhiệm: Cung cấp thông tin về tuyển dụng trung hạn, dài hạn theo yêu cầu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để có cơ sở dự báo thông tin thị trường lao động dài hạn và trung hạn, cung cấp cho cơ sở dạy nghề định hướng đào tạo đúng theo nhu cầu của xã hội, tránh lãng phí cho xã hội. Doanh nghiệp cần đặt hàng nguồn nhân lực đối với cơ sở đào tạo để đào tạo đúng theo nhu cầu và đúng địa chỉ; mở rộng cánh cửa hợp tác đào tạo cùng với cơ sở đào tạo nghề, tạo mối quan hệ trường – ngành chặc chẽ và hiệu quả.

     4. Các cơ sở đào tạo cần chủ động, định hướng và có những kế hoạch phát triển khả thi, mạnh dạn đề xuất với nhà nước những vấn đề cần thiết tháo gỡ khó khăn; học tập kinh nghiệm những cơ sở đào tạo tiên tiến ở trong nước cũng như khu vực và quốc tế. Nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách của nhà nước để hoạch định đầu tư chiến lược cho cơ sở phù hợp với sự phát triển của kinh tế – xã hội. Cần mở rộng liên kết để đủ điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học (liên kết với doanh nghiệp và liên kết với cơ sở dạy nghề khác). Nâng cao năng lực quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên đạt chuẩn; tham gia tích cực vào sự phát triển chung ở lĩnh vực dạy nghề của thành phố.

     5. Với vai trò của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về dạy nghề; thường xuyên nghiên cứu, chủ động phối hợp các ngành tham mưu kịp thời cho UBND thành phố về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho cơ sở đào tạo phát triển đúng hướng, hiệu quả.

     Làm được như vậy, chúng ta tin tưởng rằng đến năm 2020 tổng kết thực hiện Đề án sẽ có những con số nổi bậc về sự đột phá cho sự phát triển đào tạo nghề dịch vụ chất lượng cao và đem đến kết quả những con số phát triển của các ngành thuộc lĩnh vực dịch vụ theo định hướng đột phá của thành phố Đà Nẵng./.

Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 5 5 3 7 5 8 2
Hôm nay: 12799
Tháng này: 161304
Tổng cộng: 15537582