"Đào tạo nghề cho lao động nông thôn"

Cập nhật ngày: 17/12/2014     Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/11/2009. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Sở Lao động - TB & XH là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND thành phố trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu của Kế hoạch.

     Trong 5 năm qua (2010-2014) đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 4.834 lao động nông thôn, trong đó lao động nông thôn học các nghề phi nông nghiệp chiếm 72,73%, lao động học nghề nông nghiệp chiếm 27,27%. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề đạt trên 90% chủ yếu là tự tạo việc làm; 1.677 lượt cán bộ, công chức xã tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… Qua 5 năm triển khai thực hiện, Đề án đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tỷ lệ tự tạo việc làm và giải quyết việc làm tăng cao, góp phần vào quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định đời sống cho lao động nông thôn và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố,… 

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: công tác tuyên truyền vận động học nghề để chuyển đổi ngành nghề và giải quyết việc làm chưa thực hiện tích cực; việc quản lý lao động nông thôn chưa qua đào tạo nghề ở địa phương thực hiện chưa thường xuyên nên công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ở các quận, huyện và xã, phường còn bị động; nhận thức của lao động nông thôn về học nghề còn hạn chế, không tích cực học nghề để chuyển đổi ngành nghề, tìm việc làm,…

     Với mục tiêu của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong năm 2015 là tiếp tục hỗ trợ đào tạo nghề cho 700 lao động nông thôn và đào tạo bồi dưỡng cho 284 lượt cán bộ, công chức xã. Giai đoạn 2016-2020, hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 3.000 lao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng cho 946 lượt cán bộ, công chức xã. Để đạt được mục tiêu trên, các giải pháp cần tập trung tổ chức thực hiện đó là: Tiếp tục tuyên truyền tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề; xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề để đáp ứng về số lượng, chất lượng giáo viên, người tham gia dạy nghề và cán bộ quản lý dạy nghề; tiếp tục xây dựng các mô hình đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, lựa chọn các mô hình điển hình hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn thành phố; phối hợp với các cơ quan truyền thông để cung cấp thông tin thị trường hàng hóa cho lao động nông thôn và phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ công nghiệp; hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau khi học nghề thông qua các phiên giao dịch việc làm của Sở LĐ-TB&XH… Bên cạnh đó, đòi hỏi các cơ sở dạy nghề cần phải chủ động liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động sau khi học nghề./.

Tin, ảnh: Phòng Dạy nghề

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 5 5 3 7 5 5 1
Hôm nay: 12799
Tháng này: 161273
Tổng cộng: 15537551