Ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025

Cập nhật ngày: 18/11/2021


     Ngày 09/11/2021, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND thực hiện Chương trình Phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2021-2025.

     Theo đó, Kế hoạch đề ra các mục tiêu như thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kinh tế - xã hội, các biện pháp khác trong phòng, chống tệ nạn mại dâm nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của tệ nạn mại dâm; bảo vệ thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố an bình. Lấy phòng ngừa làm trọng tâm; kết hợp phòng, chống tệ nạn mại dâm với phòng, chống tệ nạn ma tuý và phòng, chống HIV/AIDS; đồng thời triển khai ngăn chặn kịp thời có hiệu quả đối với tệ nạn mại dâm thông qua việc kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn. Phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở trong công tác phòng, chống mại dâm.

     Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2025: thành phố đã đặt ra chỉ tiêu có 100% xã, phường tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phù hợp với nội dung phòng, chống mại dâm, tác hại của tệ nạn mại dâm, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn, phòng ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống mại dâm và được duy trì thường xuyên; tối thiểu 70% người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; tối thiểu 60% người lao động làm việc tại các khu công nghiệp; 70% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục, đại học được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về tác hại của tệ nạn mại dâm, pháp luật về phòng, chống mại dâm, thực hiện hành vi tình dục lành mạnh, an toàn.

     100% xã, phường xây dựng kế hoạch, lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương như chương trình giảm nghèo, dạy nghề, vay vốn, hỗ trợ việc làm, phòng, chống ma tuý, phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát; kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố các tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm.

     Đà Nẵng cũng đặt ra mục tiêu 100% tin tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời; kiểm tra 30% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn hàng năm; đến năm 2025, 100% các cơ sở được kiểm tra tối thiểu 1 lần. Điều tra, xử lý truy tố kịp thời số vụ việc, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm được phát hiện, không để xảy ra những điểm nóng.   

     Triển khai thí điểm từ 1-2 quận, huyện xây dựng, triển khai mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm. Phấn đấu ít nhất 60% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội, hòa nhập cộng đồng.

     Đồng thời Kế hoạch đưa ra một số giải pháp thực hiện, đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống mại dâm, thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với chương trình an sinh xã hội; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục theo chiều sâu, đi vào từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, từng khu phố để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tăng cường các hoạt động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm, tổ chức truy tố, xét xử kịp thời các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn mại dâm; thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm để ngăn chặn, kiềm chế phát sinh mới về tệ nạn mại dâm. Kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; thực hiện các chính sách can thiệp giảm hại, hỗ trợ xã hội cho người bán dâm để họ sớm hòa nhập cộng đồng./.

Tin, ảnh: Huyền Chi - Chi cục Phòng, chống TNXH
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 2 8 8 8 7 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 155666
Tổng cộng: 20288870