Về việc thông báo tiếp nhận, xử lý hồ sơ hỗ trợ cho chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố

Cập nhật ngày: 08/10/2021


     Công văn số 2843/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 07/10/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo tiếp nhận, xử lý hồ sơ hỗ trợ cho chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố./.

     Tải các văn bản hướng dẫn kèm theo:  Dowload

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 0 5 8
Hôm nay: 0
Tháng này: 262529
Tổng cộng: 20056058