Hỗ trợ các hộ dân và đối tượng bảo trợ xã hội tập trung

Cập nhật ngày: 06/09/2021


     Ngày 03/9/2021, UBND thành phố ban hành văn bản số 2903/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ các hộ dân và đối tượng bảo trợ xã hội tập trung trong thời gian thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19.

     Theo đó, các hộ dân trên địa bàn thành phố (ngoài danh sách đã được hỗ trợ theo Công văn 5433/UBND-KT ngày 22/8/2021) được hỗ trợ bằng tiền mặt với mức 500.000 đồng/hộ. Đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung, hỗ trợ bằng tiền mặt với mức 250.000 đồng/người.

     Đồng thời, UBND thành phố phê duyệt kinh phí cho UBND các quận huyện để hỗ trợ cho các hộ dân và đối tượng bảo trợ nuôi dưỡng tập trung trong thời gian thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền 113.176.750.000 đồng.

     Sở Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ đối tượng phê duyệt theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Sở Tài chính thực hiện bổ sung dự toán cho UBND các quận huyện.

     UBND các quận huyện, phường xã chịu trách nhiệm trong việc rà soát, thống kê, lập và phê duyệt danh sách hộ dân được nhận hỗ trợ theo quy định. Hỗ trợ kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, mức hỗ trợ, tránh bỏ sót đối tượng, trùng lắp đối tượng khi hỗ trợ và phải thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

     UBND phường xã, tổ giám sát cộng đồng kiểm soát công tác phòng chống dịch COVID-19 và giám sát việc hỗ trợ.  Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng thời thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 2 0 5
Hôm nay: 0
Tháng này: 262676
Tổng cộng: 20056205