Tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố đến từng hộ dân

Cập nhật ngày: 09/09/2021


     Ngày 8/9/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng ban hành Báo cáo số 194/BC-SLĐTBXH về tiến độ triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố đến từng hộ dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

     Theo đó, tính đến ngày 07/9/2021 số đối tượng người có công cách mạng, đối tượng Bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện chi trả hỗ trợ 53.593 người, với số tiền 29.012.000.000 đồng (đạt 100%), cụ thể: Đối tượng người có công: 1.086 người, với số tiền: 1.086.000.000 đồng. Đối tượng BTXH: 3.345 người, với số tiền: 3.345.000.000 đồng. Đối tượng hộ nghèo, cận nghèo: 49.162 người, với số tiền: 24.581.000.000 đồng.

     Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do), đến ngày 07/9/2021, Sở đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho 11.407 người, với số tiền: 16.867.000.000 đồng. Các quận, huyện đã chi 9.876 người, với số tiền 14.243.500.000 đồng.

     Về hỗ trợ người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương, Sở đã ban hành Quyết định cho 45 đơn vị với 770 lao động (trong đó hỗ trợ thêm cho 333 lao động nữ mang thai và trẻ em chưa đủ 6 tuổi), với tổng số tiền là 3.178.570.000 đồng. Các quận, huyện đã chi cho 694 người lao động, với số tiền 2.876.610.000 đồng.

     Về hỗ trợ NLĐ ngừng việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định cho 02 đơn vị với 63 lao động (trong đó hỗ trợ thêm cho 23 lao động nữ mang thai và trẻ em chưa đủ 6 tuổi), với tổng số tiền là 86.000.000 đồng. Các quận, huyện đã chi cho: 63 lao động, với số tiền là 86.000.000 đồng. Để hỗ trợ NLĐ chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, Sở ban hành Quyết định hỗ trợ cho 63 người lao động (trong đó có hỗ trợ thêm cho 31 lao động đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi), với tổng số tiền là 264.730.000 đồng. Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thực hiện chi cho 57 người lao động (trong đó có hỗ trợ thêm cho 29 lao động đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi), với số tiền là 240.470.000 đồng.

     Đối với F0 điều trị và F1 cách ly tập trung, thành phố đã chi tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày nên không hỗ trợ thêm, chỉ hỗ trợ bổ sung cho 133 trẻ em F0, F1, với số tiền 133.000.000 đồng. Các quận, huyện đã thực hiện chi cho 106 trẻ em F0, F1, với số tiền 106.000.000 đồng.

     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho 34 viên chức hoạt động nghệ thuật, với số tiền 126.140.000 đồng, thực hiện chi cho 34 người, với số tiền 126.140.000 đồng; hỗ trợ 1.335 hướng dẫn viên du lịch với số tiền 4.952.850.000 đồng. Đồng thời, hỗ trợ cho 111 hộ kinh doanh, với số tiền 331.500.000 đồng. Các quận, huyện đã thực hiện chi cho 103 hộ, với số tiền 307.500.000 đồng. BHXH đã thực hiện giảm mức đóng BHTNLĐ, BNN cho 9.034 đơn vị, với 175.693 người, với số tiền 15.042.636.598 đồng. Tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 10 đơn vị, với 1.076 người, số tiền 3.643.412.558 đồng.

     Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn cho 04 đơn vị, với 223 lao động, với số tiền 874.160.000 đồng. Trong đó, cho vay trả lương ngừng việc 03 đơn vị, với 189 lượt lao động, với số tiền 740.880.000 đồng và cho vay phục hồi sản xuất 01 đơn vị, với 34 lao động với số tiền 133.280.000 đồng.

     Tổng số kinh phí đã hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ- CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND thành phố là 74.511.999.156 đồng.

     Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã và đang triển khai hỗ trợ tiền mặt và hàng hóa thiết yếu cho 448.940 hộ, 257 đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung, tổng kinh phí gần 247,363 tỷ đồng; hỗ trợ 1.630 tấn gạo từ nguồn Trung ương cho 108.709 người./.

Tin, ảnh: Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 3 7 5
Hôm nay: 0
Tháng này: 262846
Tổng cộng: 20056375