V/v tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021 (lần 3)

Cập nhật ngày: 18/09/2021


     Ngày 16/9/2021, Sở Lao động - Thương binh vả Xã hội ban hành Công văn số 2593/SLĐTBXH-LĐTLBHXH về tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021 (lần 3)./.

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 1 1 3
Hôm nay: 0
Tháng này: 262584
Tổng cộng: 20056113