Hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 500.000 đồng/suất/hộ cho các hộ dân khó khăn

Cập nhật ngày: 19/08/2021


     Ngày 17/8/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2815/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân khó khăn do thực hiện biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với mức 500.000 đồng/suất/hộ.

     Theo đó, hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá 500.000 đồng/suất/hộ cho hộ chính sách người có công; hộ dân khó khăn trong những ngày thành phố thực hiện biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 2788/QĐ-UBND (từ ngày 16/8/2021 đến ngày 23/8/2021); ngoài danh sách đã được hỗ trợ theo Công văn số 6265/UBND-KT ngày 15/8/2021 của UBND thành phố.

     UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, căn cứ các hộ dân khó khăn trên địa bàn, chịu trách nhiệm lập danh sách hỗ trợ. Tùy theo tình hình thực tế ở địa phương, có thể mua hàng cung cấp cho hộ gia đình hoặc cấp tiền cho hộ gia đình khó khăn tự mua. UBND các quận sử dụng nguồn kinh phí dự toán chi đảm bảo xã hội của đơn vị được phê duyệt tại Quyết định 2769/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 để thực hiện. Riêng ngân sách huyện Hòa Vang chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện, xã để thực hiện; trường hợp dự toán không đảm bảo báo cáo UBND thành phố để kịp thời bổ sung kinh phí.

     UBND thành phố giao Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, đảm bảo nguồn ngân sách cho các địa phương thực hiện và hướng dẫn thành quyết toán kinh phí theo quy định; giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát, theo dõi trong quá trình thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

     UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện hỗ trợ và đảm bảo thanh quyết toán theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo phường, xã, Tổ giám sát cộng đồng kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 giám sát việc hỗ trợ. Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo hỗ trợ kịp thời cho hộ dân gặp khó khăn, đảm bảo công khai, tránh bỏ sót đối tượng và phải thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 3 5 4
Hôm nay: 0
Tháng này: 262825
Tổng cộng: 20056354