Phấn đấu đến cuối năm 2025 hạ tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn thành phố xuống dưới 3%

Cập nhật ngày: 26/07/2021


     UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 15/7/2021 thực hiện Chương trình "có việc làm" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu là giải quyết việc làm cho 170.000 - 175.000 lao động, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 34.000 - 35.000 lao động. Phấn đấu đến cuối năm 2025 hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3%, tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm bình quân 4,5 - 5%/năm.

     Để đạt được mục tiêu trên, nhiều giải pháp được đề ra trong kế hoạch, như: đẩy mạnh phát triển kinh tế tạo việc làm mới; tiếp tục thưc hiện, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động các phiên giao dịch việc làm định kỳ và di động; đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực; phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động; phát triển nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho vay giải quyết việc làm, giảm nghèo; tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động; nâng cao hiệu quả tỗ chức và năng lực của cán bộ thực hiện.

     UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các chính sách và các chương trình, giải pháp liên quan đến công tác giải quyết viêc làm cho người lao động để tiếp tục đề xuất các chính sách phù hợp với tình bình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

     Chủ trì phối hợp với các ngành, các địa phương, các hội đoàn thể, cơ sở giáo dục - đào tạo, doanh nghiệp triển khai các giải pháp của kế hoạch, tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ và di động; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 8-7-2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Kế hoạch Phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định 4018/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động. Đồng thời, lập kế hoạch chương trình giám sát, đánh giá hằng năm; tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định và thực hiện báo cáo theo yêu cầu của UBND thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

     Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp vào dự toán ngân sách thành phố, báo cáo UBND thành phố, trình HĐND thành phố bố trí dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong dự toán chi ngân sách nhà nuớc hằng năm của các sở, ngành và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

     Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở; đẩy mạnh chất lượng giáo dục phổ thông gắn với dạy nghề, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố. Chỉ đạo các Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả công tác liên kết đào tạo nghề; tổ chức dạy bổ túc văn hóa trung học phổ thông gắn với dạy nghề.

     Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng phối hợp với các ngành, địa phương, tổ chức thông tin, tuyên truyền các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là xuất khẩu lao động.

     Các sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê về tình trạng việc làm, nhu cầu học nghề, chuyển đổi ngành nghề... để có giải pháp hỗ ừợ phù hợp; cung cấp thông tin về nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong Khu công công nghệ cao và các Khu công nghiệp cho các địa phương (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện), hỗ trợ các địa phương tìm việc làm cho người lao động.

     Công an thành phố chỉ đạo các phòng chức năng, nghiệp vụ có liên quan và Công an các quận, huyện trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và tạo điều kiện cho người lao động xuất, nhập cảnh đi làm việc tại các nước; phát hiện, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong xuất khẩu lao động tại các địa phương.

     UBND các quận, huyện căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao động của địa phương. Tổ chức thực hiện lồng ghép Kế hoạch này với kế hoạch giảm nghèo, Chương trình giáo dục nghề nghiệp của địa phương, các chương trình dự án khác để giải quyết việc làm có hiệu quả. Có kế hoạch ủy thác vốn vay giải quyết việc làm cho các Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện cho vay./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 1 2 9
Hôm nay: 0
Tháng này: 262600
Tổng cộng: 20056129