Tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19

Cập nhật ngày: 26/06/2021


     Ngày 23/6/2021, UBND thành phố ban hành Công văn số 3857/UBND-SLĐTBXH về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện và đề nghị các hội, đoàn thể thành phố triển khai các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo đảm an toàn phòng, chống lây nhiễm COVID-19, phòng, chống xâm hại trẻ em ở gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, khu công nghiệp và các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội.

     Đẩy mạnh truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh và phòng chống đuối nước trẻ em. Quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương, trên hệ thống truyền thanh xã, phường; nhân bản, phân phát các tài liệu, sản phẩm truyền thông do Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và một số tổ chức quốc tế hướng dẫn, ban hành đến từng cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, địa bàn cách ly, giãn cách xã hội, hộ gia đình, cộng đồng dân cư và trẻ em. Kịp thời thông tin, thông báo đến Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) và Tổng đài 1022 của thành phố về các vấn đề, vụ việc, nhu cầu trẻ em cần hỗ trợ.

     Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em. Chỉ đạo xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vụ việc tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước gây tử vong trẻ em.

     UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em phối hợp với các đơn vị liên quan vận động nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ kinh phí, đồ dùng thiết yếu và tăng cường dinh dưỡng cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19; tham mưu triển khai Quyết định số 623/QD-TTg ngày 29-5-2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVTD-19.

     Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo viên và hướng dẫn viên dạy bơi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về sự cần thiết cho trẻ em đi học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước; tổ chức các lớp dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19.

     UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi, cập nhật tình hình trẻ em bị nhiễm COVID-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19; khi có các vấn đề phát sinh hoặc khẩn cấp liên quan đến trẻ em, cần chủ động xử lý theo thẩm quyền; đồng thời thông tin về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp, hỗ trợ và báo cáo UBND thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

Văn phòng Sở
 

 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 0 2 9
Hôm nay: 0
Tháng này: 262500
Tổng cộng: 20056029