Hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng, tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế xã hội

Cập nhật ngày: 05/04/2021


     Ngày 01/4/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật thành phố giai đoạn 2021-2030, nhằm đẩy mạnh việc thực thi Luật người khuyết tật, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật (NKT); nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và trợ giúp NKT, hỗ trợ NKT phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân và vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội.

     Theo đó, tỷ lệ giáo viên trong các cơ sở giáo dục khuyết tật và giáo dục hòa nhập được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về giáo dục cho trẻ khuyết tật tại các cấp tiểu học và trung học cơ sở đạt 100%. Ít nhất 70% giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non được tập huấn những kiến thức, kỹ năng về giáo dục cho trẻ em có nhu cầu phát triển về ngôn ngữ, hành vi và trí tuệ.

     Tỷ lệ trẻ em khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục hòa nhập hoặc chuyên biệt đạt 90%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật đạt 100%.

     Tỷ lệ hộ gia đình có NKT thuộc hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà cấp 4 xuống cấp hư hỏng nặng được hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở đạt 100%. Số NKT có nhu cầu và đủ điểu kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế phù hợp để tự tạo việc làm đạt 1000 người. Tỷ lệ NKT có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về trợ giúp tiếp cận hoặc dịch vụ trợ giúp tương đương đạt 50%. Tỷ lệ NKT được tập huấn kỹ năng sống đạt 50%. Tỷ lệ phụ nữ khuyết tật được trợ giúp dưới các hình thức khác nhau đạt 100%. Tỷ lệ NKT có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp luật khi có nhu cầu đạt 100%.

     Hàng năm tổ chức Hội thi, Hội diễn văn nghệ thể dục thể thao dành cho NKT cấp thành phố; tạo điều kiện hỗ trợ cho NKT có năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật, thể thao được tham gia Hội thi, hội diễn toàn quốc và Quốc tế.

     100% các công trình công cộng xây dựng mới, cải tạo sửa chữa là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, nhà ga, bến xe, bến tàu, cơ sở khám chữa bệnh, các công trình văn hóa, nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với NKT. 50% NKT có nhu cầu sử dụng phương tiện tham gia giao thông xe máy lưu hành phải được cấp giấy phép đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc dịch vụ trợ giúp tương đương.

     Trợ giúp tiếp cận và sử dụng thông tin, viễn thông, các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, quận huyện có các chức năng công cụ hỗ trợ NKT, nhất là hệ thống ngôn ngữ hỗ trợ người khiếm thính, khiếm thị tiếp cận sử dụng khai thác thông tin.

     Trợ giúp pháp lý, tăng cường thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý nơi có NKT có khó khăn về tài chính tại cộng đồng, tại Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, các câu lạc bộ NKT và các tổ chức khác của NKT khi có nhu cầu trợ giúp pháp lý, thông qua các hoạt động trợ giúp trực tiếp tại Trung tâm, các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

     UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực tham mưu việc triển khai kiểm tra, giám sát các hoạt động và định kỳ tổng hợp kết quả của các ngành, hội, đoàn thể, địa phương báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND thành phố. Đồng thời, tổ chức các hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm và hướng dẫn thực hiện các chính sách liên quan đến công tác BTXH cho NKT; đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm việc trong lĩnh vực trợ giúp NKT của các sở ngành, hội, đoàn thể, địa phương, đội ngũ nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên tại cộng đồng./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 2 8 8 9 5 7
Hôm nay: 0
Tháng này: 155753
Tổng cộng: 20288957