Tiến độ giải quyết hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng

Cập nhật ngày: 10/08/2021


     Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Kế hoạch số 135/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021. Tính đến ngày 9/8/2021, tiến độ giải quyết hỗ trợ cho các nhóm đối tượng được triển khai như sau:

     1. Đối với nhóm đối tượng đặc thù theo quyết định của địa phương, đã hỗ trợ cho 53.593 người với tổng số tiền 29.012 triệu đồng, trong đó:

     - Người có công mắc bệnh hiểm nghèo đã hỗ trợ cho 1.086 người, với số tiền 1.086 triệu đồng

     - Đối tượng bảo trợ xã hội neo đơn với 3.345 người, số tiền 3.345 triệu đồng

     - Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo với 49.162 người, số tiền 24.581 triệu đồng

     2. Đối với lao động không có hợp đồng lao động, đã hỗ trợ cho 4.349 người với tổng số tiền 6.297 triệu đồng.

     3. Đối với nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP

     a) Bảo hiểm xã hội đã thực hiện hỗ trợ cho 172.432 người, với tổng số tiền 11.116 triệu đồng

     - Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 172.104 người, số tiền 10.144 triệu đồng.

     - Tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 328 người, số tiền 971 triệu đồng.

     b) Địa phương đã thực hiện chi trả cho 1.303 người, với tổng số tiền là 4.363 triệu đồng, trong đó:

     - Đối tượng tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ không lương là 255 người, số tiền 946 triệu đồng.

     - Lao động chấm dứt HĐLĐ không hưởng BHTN là 46 người, số tiền 171 triệu đồng.

     - Viên chức hoạt động nghệ thuật là 34 người, số tiền 126 triệu đồng.

     - Hướng dẫn viên du lịch là 789 người, số tiền 2.927 triệu đồng.

     - Hộ kinh doanh cá thể là 7 hộ, số tiền 21 triệu đồng.

Tin, ảnh: Văn phòng Sở 
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 3 3 6
Hôm nay: 0
Tháng này: 262807
Tổng cộng: 20056336