Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020

Cập nhật ngày: 05/07/2021


     Quyết định số 315/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/6/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020./.

     Phụ lục kèm theo Quyết định:  Dowload

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 2 8 8 9 8 8
Hôm nay: 0
Tháng này: 155784
Tổng cộng: 20288988