Quy chế tiếp công dân

Cập nhật ngày: 24/11/2013


     - Thông báo số 4148/TB-SLĐTBXH ngày 28/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021.

     - Quyết định số 4000/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Quy chế tiếp công dân.

     - Quy chế tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  Dowload

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 5 7 1
Hôm nay: 0
Tháng này: 263042
Tổng cộng: 20056571