Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật ngày: 14/06/2021


     Sáng ngày 09/6/2020, tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng, Đảng bộ bộ phận Cơ sở xã hội Bầu Bàng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên. Đồng chí Phạm Tấn Dũng, Ủy viên BTV Đảng ủy - Bí thư Đảng bộ bộ phận - Giám đốc Cơ sở xã hội Bầu Bàng trực tiếp là báo cáo viên Hội nghị.     Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Dũng đã phổ biến các nội dung cốt lõi của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Kết quả chủ yếu trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; Những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; Kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố.

     Hội nghị giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Cơ sở xã hội Bầu Bàng hiểu nội dung các Nghị quyết một cách sâu sắc, từ đó ý thức rõ về trách nhiệm của mình trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước; đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao để xây dựng Đảng bộ bộ phận trong sạch, vững mạnh, Cơ sở xã hội Bầu Bàng ổn định, phát triển./.

Tin, ảnh: Kim Cúc

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 3 7 7
Hôm nay: 0
Tháng này: 262848
Tổng cộng: 20056377