Triển khai đợt cao điểm xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, đeo bám chèo kéo khách

Cập nhật ngày: 16/04/2021


     Ngày 15/4/2021, UBND thành phố ban hành kế hoạch số 69/KH-UBND về triển khai đợt cao điểm xử lý tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, đeo bám chèo kéo khách trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 20/4 đến 25/5/2021, các lực lượng chức năng như quy tắc đô thị, công an, dân phòng, các hội, đoàn thể của địa phương sẽ ra quân đồng loạt kiểm tra và xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biếng tướng, đeo bám du khách trên địa bàn thành phố.

     Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm tra, xử lý các đối tượng có hành vi tổ chức, xúi giục, ép buộc, lôi kéo người khác đi ăn xin hoặc lợi dụng trẻ em, người tàn tật, người già yếu để xin ăn.

     Để công tác xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, đeo bám du khách đạt kết quả tốt, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền đến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh, xe ô tô gắn loa, pano cổ động, phướng tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân, các tổ chức, cá nhân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ về các chủ trương của thành phố tiếp tục thực hiện chương trình "không có người lang thang xin ăn".

     Lực lượng chức năng có những biện pháp xử lý, xử phạt tùy theo đối tượng. Đối với người có hành vi tổ chức, xúi giục, ép buộc, lôi kéo người khác đi xin ăn, lực lượng chức năng cần phối hợp điều tra, xác minh, tùy theo mức độ vi phạm để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định tại Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29-10-2013 của Chính phủ hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

     Đối với người lang thang xin ăn là người khuyết tật, bệnh tâm thần, trẻ em, người cao tuổi già yếu... sẽ tạm thời đưa vào nuôi dưỡng ở các cơ sở bảo trợ xã hôị theo Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 16-1-2015 của UBND thành phố.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 2 8 8 9 1 5
Hôm nay: 0
Tháng này: 155711
Tổng cộng: 20288915