Hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em

Cập nhật ngày: 03/03/2021


     Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BLDTBXH về việc hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em

     Theo đó, Quy trình chăm sóc thay thế cho trẻ em sẽ bao gồm các bước:

     1. Tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin.

     2. Đánh giá tình trạng và xác định nhu cầu cần hỗ trợ đối với trẻ em được nhận chăm sóc thay thế.

     3. Xác định trẻ em được nhận chăm sóc thay thế.

     4. Tiếp nhận thông tin các cá nhân, gia đình có nhu cầu nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em.

     5. Xác minh và lựa chọn cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

     6. Xác định cá nhân, gia đình đủ điều kiện được nhận chăm sóc thay thế.

     7. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em được nhận chăm sóc thay thế.

     8. Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em có nhu cầu được nhận chăm sóc thay thế.

     9. Theo dõi và đánh giá tình trạng trẻ em, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

     Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH cũng hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện các quy định chăm sóc thay thế cho trẻ em; quy định rõ trách nhiệm của các bên với từng bước trong quy trình. Thông tư này áp dụng đối với người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

     Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 01 năm 2021./.

Văn phòng Sở

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 5 2 5
Hôm nay: 0
Tháng này: 262996
Tổng cộng: 20056525