Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Cập nhật ngày: 07/04/2021


     Ngày 1/4/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về Tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 (ATVSLĐ) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với chủ đề: "Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên".

     Theo đó, Tháng hành động năm 2021 được tổ chức từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021 với các hoạt động chính như: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động năm 2021, thông qua nội dung phát động theo chủ đề: "Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên", đồng thời biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2020.

     Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác ATVSLĐ thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ... để tuyên truyền đến doanh nghiệp và NLĐ về Tháng hành động; xây dựng và cấp phát các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền chủ đề và nội dung của các hoạt động Tháng hành động năm 2021.

     Tổ chức việc đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại doanh nghiệp; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ theo quy định hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH; đề xuất các biện pháp cải thiện điều kiện lao động phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, nhằm chủ động phòng ngừa TNLĐ, BNN. Tập trung thực hiện các công việc như: đôn đốc, nhắc nhỡ, hướng dẫn NLĐ chấp hành nghiêm chỉnh quy định về ATVSLĐ, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhỡ tổ trưởng, đội trưởng chấp hành quy định về ATVSLĐ; tuyên truyền cho NLĐ trong tổ nắm vững, nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ và ý thức tự bảo vệ mình./.

Tin, ảnh: Phòng Việc làm - An toàn lao động
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 4 5 6
Hôm nay: 0
Tháng này: 262927
Tổng cộng: 20056456