Tình hình, kết quả giải quyết kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Cập nhật ngày: 23/12/2020


     Báo cáo số 280/BC-SLĐTBXH ngày 22/12/2020 về tình hình, kết quả giải quyết kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 2 5 6
Hôm nay: 0
Tháng này: 262727
Tổng cộng: 20056256