Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Cập nhật ngày: 07/01/2021


     Quyết định số 4010/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 6 5 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 263121
Tổng cộng: 20056650