Tiền lương năm 2020 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2021, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Cập nhật ngày: 26/12/2020


     Thực hiện Công văn số 4849/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 09/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp. Đến ngày 25/12/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã tổng hợp số liệu khảo sát về tiền lương năm 2020, thưởng Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

     1. Tiền lương

     - Tiền lương cao nhất 263.452.000 đồng/tháng; tiền lương thấp nhất là 3.920.000 đồng/tháng.

     - Tiền lương bình quân năm 2020 của người lao động thuộc loại hình công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 11.611.000 đồng/tháng; doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 6.944.000 đồng/tháng, doanh nghiệp dân doanh là 6.938.000 đồng/tháng và doanh nghiệp FDI 7.257.000 đồng/tháng.

     2. Tiền thưởng

     Tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2021

     - Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 27.000.000 đồng, thấp nhất là 300.000 đồng, bình quân người quản lý là 2.682.000 đồng và bình quân người lao động là 2.555.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 26.600.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 6.618.000 đồng và bình quân người lao động là 4.056.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 1.935.000 đồng và bình quân người lao động là 1.369.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 83.432.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 21.880.000 đồng và bình quân người lao động là 10.288.000 đồng.

     Tiền thưởng Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021

     -  Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 42.000.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 9.677.000 đồng và bình quân người lao động là 7.937.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 63.500.000 đồng, thấp nhất là 1.000.000 đồng, bình quân người quản lý là 12.789.000 đồng và bình quân người lao động là 10.728. 000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 75.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 12.734.000 đồng và bình quân người lao động là 6.113.000 đồng;

     - Đối với nhóm doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 127.000.000 đồng, thấp nhất là 358.000 đồng, bình quân người quản lý là 15.310.000 đồng và bình quân người lao động là 4.497.000 đồng./.

Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm  xã hội
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 0 7 1
Hôm nay: 0
Tháng này: 262542
Tổng cộng: 20056071