Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

Cập nhật ngày: 19/12/2020


     Ngày 17/12/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chủ trì hội nghị.

     Tại Hội nghị, Đồng chí Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững báo cáo tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo đó, giai đoạn 2016-2020 Quốc hội, Chính phủ đã rất quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư trung hạn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ người nghèo nâng cao thu nhập, tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin. Điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa bàn nghèo, nhất là khu vực nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc đã có sự thay đổi rõ rệt. Thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo được cải thiện. Kết quả giảm nghèo và cách tiếp cận giải quyết vấn đề nghèo đói ở nước ta thời gian qua tiếp tục được các đối tác phát triển, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Sau 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm khoảng 1,43%/năm, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Đồng thời trong thời gian đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ kiến nghị, đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.     Đối với Thành phố Đà Nẵng ban hành chuẩn nghèo riêng, trong giai đoạn 5 năm (2016-2020) đã 2 lần điều chỉnh nâng mức chuẩn nghèo cao hơn so với chuẩn nghèo Trung ương từ 50-60%. Bình quân hằng năm tỷ lệ thoát nghèo từ 1% trở lên. Thành phố thực hiện song song 2 đề án (đề án giảm nghèo và đề án hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) với các chính sách đặc thù riêng. Ngoài chính sách giảm nghèo do Trung ương quy định đối với hộ nghèo chuẩn Trung ương; ngân sách thành phố thực hiện các chính sách của Trung ương hỗ trợ cho tất cả hộ nghèo theo chuẩn thành phố như: Chính sách hỗ trợ tiền điện, giáo dục, y tế, tín dụng, miễn giảm thuê chung cư…

     Hội nghị cũng đánh giá những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo, như: kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tỷ lệ tái nghèo, phát sinh nghèo mới còn cao và còn khoảng cách giàu-nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư; các chính sách giảm nghèo đã được tích hợp bước đầu nhưng vẫn còn dàn trải, thiếu tính hệ thống; nguồn lực đầu tư cho các địa bàn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tuy đã được ưu tiên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, phát huy tính chủ động của người nghèo vươn lên thoát nghèo còn nhiều hạn chế…     Trên cơ sở đó, những bài học kinh nghiệm cùng các bất cập, khó khăn, vướng mắc được đại biểu các bộ, ngành, địa phương phát biểu, thảo luận tại hội nghị nhằm phát huy những thành quả đã đạt được, nhận diện rõ các hạn chế và nguyên nhân để khắc phục; định hướng công tác giảm nghèo giai đoạn 2021-2025... Từ đó, góp phần quan trọng để công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đạt được kết quả cao hơn, vững chắc hơn trong những năm tới…

     Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: giảm nghèo là một nhiệm vụ có ý nghĩa xã hội bậc nhất và mang đậm tình người nhất. Đây là một định hướng XHCN quan trọng của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Việt Nam là một trong những hình mẫu trên thế giới về thành tựu xóa đói giảm nghèo, là câu chuyện thành công, truyền cảm hứng cho bạn bè năm châu. Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế gắn với xã hội, môi trường, trong đó luôn chú trọng giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội./.

Tin, ảnh: Phòng Bảo trợ xã hội
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 3 6 1
Hôm nay: 0
Tháng này: 262832
Tổng cộng: 20056361