Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng

Cập nhật ngày: 10/11/2020


     Thông báo số 3580/TB-SLĐTBXH ngày 10/11/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp

     Bảng tổng hợp kết quả xét tuyển: Dowload

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 5 9 9
Hôm nay: 0
Tháng này: 263070
Tổng cộng: 20056599