Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển; thời gian tập trung phổ biến nội quy; nội dung ôn tập và phỏng vấn

Cập nhật ngày: 23/10/2020


     Thông báo số 3315/TB-SLĐTBXH ngày 20/10/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển; thời gian tập trung phổ biến nội quy; nội dung ôn tập và phỏng vấn

     Danh sách thí sinh: Dowload

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 4 9 4
Hôm nay: 0
Tháng này: 262965
Tổng cộng: 20056494