Hơn 69,2 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 2

Cập nhật ngày: 04/09/2020


     Ngày 31/8/2020. UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3222/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong tháng 8, và tháng 9/2020, với tổng kinh phí hơn 69,2 tỷ đồng. Theo đó, UBND thành phố phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các quận, huyện để hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng tổng số tiền 68.974.000.000 đồng, bao gồm: 66.987.000.000 đồng hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn thành phố; 1.987.000.000 đồng hỗ trợ các đối tượng đặc thù của thành phố theo Nghị quyết số 298/NQ-HĐND ngày 22-5-2020 của HĐND thành phố.

     Ngoài ra, UBND thành phố phê duyệt bổ sung dự toán cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 249.000.000 đồng để hỗ trợ cho đối tượng người có công với cách mạng đang nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm phụng dưỡng người có công với cách mạng và các đối tượng nuôi dưỡng tại cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập.

     Đối với các đối tượng là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, người lao động tự làm việc bị mất việc làm thuộc các nhóm công việc cắt tóc, giúp việc gia đình và dọn dẹp vệ sinh theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 8-7-2020 của UBND thành phố; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh, UBND thành phố đề nghị UBND các quận, huyện chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương (với 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương, và 70% nguồn cải cách tiền lương) để triển khai thực hiện chi trả. Kết thúc việc chi trả, tổng hợp quyết toán kinh phí cùng các hồ sơ liên quan gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

     UBND thành phố giao Sở Tài chính thực hiện thông báo kinh phí bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các quận, huyện và lập thủ tục bổ sung dự toán cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như trên; đồng thời, phối hợp với Kho bạc nhà nước Đà Nẵng phản ánh số kinh phí bổ sung vào nguồn tiết kiệm dự phòng ngân sách thành phố năm 2019 chuyển sang.

     UBND các quận, huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phân bổ, quản lý sử dụng kinh phí được bổ sung đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định.

     Hiện nay, công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 1 theo gói 62 nghìn tỷ của Chính phủ đã hoàn tất. Dự kiến, công tác chi trả cho đợt 2 sẽ nhanh chóng được triển khai nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 3 0 9 6 8 2
Hôm nay: 0
Tháng này: 131182
Tổng cộng: 20309682