Triển khai kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025

Cập nhật ngày: 03/08/2020


     Ngày 6-7, UBND thành phố ban hành văn bản số 4352/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025.

     Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch là nâng cao nhận thức, năng lực phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp các trường hợp, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em cho gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Từ đó, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp. Đồng thời, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em; tăng cường phối hợp liên ngành, liên cấp; thực hiện có hiệu quả các giải pháp, hoạt động đột phá trong việc cung cấp dịch vụ, điều tra, xử lý kết hợp hỗ trợ nạn nhân trẻ em và đấu tranh phòng, chống tội phạm bạo lực, xâm hại trẻ em.

     UBND thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cha mẹ và trẻ em. Tăng cường truyền thông, lồng ghép trong các hoạt động tư vấn các hoạt động chuyên môn của ngành Y tế. Tuyên truyền cho gia đình, người chăm sóc trẻ về trách nhiệm và quyền lợi của việc đưa trẻ bị xâm hại đến khám, chữa bệnh, giám định tại các cơ sở y tế để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ.

     UBND thành phố giao UBND các quận huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại các địa phương, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cộng đồng xã hội về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bố trí ổn định đội ngũ người làm công tác trẻ em các cấp, nhất là cấp xã và nâng cao năng lực cho đội ngũ này. Hằng năm, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cộng đồng xã hội về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bố trí ổn định đội ngũ người làm công tác trẻ em các cấp, nhất là cấp xã và nâng cao năng lực cho đội ngũ này.

     Đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ trẻ em; thực hiện có hiệu quả hoạt động của nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã để tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 5 3 2 5 6 9 7
Hôm nay: 0
Tháng này: 71623
Tổng cộng: 15325697