V/v tuyên truyền, phổ biến tra cứu thông tin hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP

Cập nhật ngày: 25/09/2020


     Công văn số 2684/SLĐTBXH-VP ngày 31/8/2020 của Sở Lao động - TB&XH về tuyên truyền, phổ biến tra cứu thông tin hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 5 3 2 5 5 8 1
Hôm nay: 0
Tháng này: 71507
Tổng cộng: 15325581