Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Cập nhật ngày: 21/07/2020


     Quyết định số 3526/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/6/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

     Phụ lục: Quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2019: Dowload

    
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020: Dowload

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 6 7 1 6 5 1 6
Hôm nay: 0
Tháng này: 601401
Tổng cộng: 16716516