Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội

Cập nhật ngày: 02/03/2020


     Ngày 28/2/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 41/KH-SLĐTBXH về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020.

     Theo đó, nội dung thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020; tổ chức tập huấn pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên lao động tại quận, huyện; phổ biến pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

     Ngoài ra, thực hiện các hình thức tuyên truyền như: in ấn sách, cẩm nang, sổ tay, tờ rơi, tờ gấp,… tuyên truyền pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để cấp phát cho người lao động và người sử dụng lao động.

     Tổ chức tập huấn kết hợp đối thoại, hướng dẫn pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các doanh nghiệp khác trên địa bàn thành phố nhằm giải đáp nh ng khó khăn, vướng mắc của người lao động và người sử dụng lao động.

     Giao phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội tham mưu ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện; tổ chức và phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.

     Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chủ động, phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc cho người lao động tại đơn vị mình nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 2 8 8 9 4 9
Hôm nay: 0
Tháng này: 155745
Tổng cộng: 20288949