Lương hưu, trợ cấp BHXH chính thức tăng từ ngày 01/7/2020

Cập nhật ngày: 20/11/2019


     Quốc hội vừa ban hành Nghih quyết số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Theo đó, từ 01/7/2020, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

     Lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng, tương ứng với mức tăng 7,38%.

     Như vậy, kể từ ngày 01/7/2020, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,38%.

     Nghị quyết 86/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12/11/2019.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 5 5 3 7 3 3 2
Hôm nay: 12799
Tháng này: 161054
Tổng cộng: 15537332