Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa

Cập nhật ngày: 05/10/2019


     Ngày 16/9/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BLĐTBXH về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa, Ký hiệu: QCVN 37:2019/BLĐTBXH.

     Theo đó, Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp, sử dụng đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này.

     Các tổ chức thực hiện việc kiểm định, chứng nhận hợp quy đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa phải tuân theo các quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này.

     Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

     Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/4/2020./. 

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 8 0 9 4 9 3
Hôm nay: 0
Tháng này: 161296
Tổng cộng: 14809493