Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo

Cập nhật ngày: 06/12/2019


     Ngày 3/12/2019, UBND thành phố ban hành văn bản số 8149/UBND-SLĐTBXH về thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các quận huyện và Bảo hiểm xã hội thành phố, các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương triển khai việc mua và cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo trong tháng 12/2019.

     Cụ thể, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với các địa phương rà soát, lập danh sách mua và cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo chưa tham gia BHYT, hoàn thành trước 5/12/2019. Bảo đảm vận động kinh phí 30% mức đóng BHYT một tháng của người thuộc hộ cận nghèo để cùng với nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ 70% theo quy định tại Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND để mua thẻ bảo hiểm y tế tháng 12/2019 và cấp cho người thuộc hộ cận nghèo theo quy định.

     UBND các quận huyện chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội các cấp thực hiện kịp thời việc cấp thẻ cho đối tượng theo thời gian trên và thanh quyết toán kinh phí theo quy định trên cơ sở thực tế cấp cho đối tượng.

     Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc và có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo tháng 12/2019, báo cáo UBND thành phố./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 8 0 9 5 8 8
Hôm nay: 0
Tháng này: 161391
Tổng cộng: 14809588