Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa năm 2019

Cập nhật ngày: 25/12/2019


     Báo cáo số 304/BC-SLĐTBXH ngày 23/12/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019./. 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 8 0 9 3 5 6
Hôm nay: 0
Tháng này: 161159
Tổng cộng: 14809356