Phát huy hiệu quả của tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững

Cập nhật ngày: 27/09/2019


     Ngày 23/9/2019, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

     Thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu tổng quát: thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Quốc hội đề ra.

     Báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2016 đến 31/8/2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 199.823 tỷ đồng, tăng 57.295 tỷ đồng (40,2%) so với 31-12-2015; trong đó, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 9,7%, với gần 6,6 triệu khách hàng còn dư nợ. Vốn tín dụng chính sách xã hội được đầu tư cho phát triển sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, thông qua 20 chương trình tín dụng, trong đó tập trung chủ yếu vào 9 chương trình tín dụng lớn, chiếm gần 98% tổng dư nợ.

     Vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc, trong đó tập trung ưu tiên cho vay khu vực dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong giai đoạn 2016 đến 31-8-2019, đã có gần 8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, với doanh số cho vay đạt 221.693 tỷ đồng; góp phần giúp trên 1,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 775 nghìn lao động; gần 200 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 4,9 triệu công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; trên 108 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo.


Ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì điểm cầu tại TP Đà Nẵng


     Tại Đà Nẵng, giai đoạn 2016-2020, thành phố có hơn 23.200 hộ nghèo. Nhờ tập trung nhiều nguồn lực và thực hiện nhiều giải pháp trực tiếp hỗ trợ cho hộ nghèo, trong đó có hỗ trợ cho vay vốn tín dụng chính sách xã hội, đến cuối năm 2018, Đà Nẵng có trên 90% hộ nghèo còn sức lao động cơ bản thoát nghèo và toàn thành phố chỉ còn khoảng hơn 2.300 hộ nghèo, chiếm 0,91% so với tổng số hộ dân cư trên địa bàn; mục tiêu giảm nghèo trong 5 năm (2016-2020) đã hoàn thành chỉ trong 3 năm.

     Giai đoạn 2016-2020, thành phố đã nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều; việc ban hành chuẩn nghèo mới giúp các hộ có thu nhập thấp được hưởng các chính sách liên quan đến an sinh xã hội như chính sách về bảo hiểm y tế, nhà ở, giáo dục, tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình "Thành phố 4 an".

     Có thể nói, vốn tín dụng chính sách xã hội đã tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước, tạo sự chuyển biển mạnh mẽ tại vùng nghèo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng; tăng cường và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; đồng thời nhận định, NHCSXH và chính sách tín dụng là một trụ cột quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. 

     Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho rằng, hiện nay, vốn của địa phương ủy thác qua NHCSXH còn hạn chế, chỉ đạt hơn 14.500 tỷ đồng, chiếm 6,8% tổng nguồn vốn; cả nước chỉ có 32/63 tỉnh, thành phố có mức ủy thác qua NHCSXH trên 100 tỷ đồng. Phó Thủ tướng đề nghị HĐND, UBND các địa phương tiếp tục dành một phần nguồn vốn thích đáng từ ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn, tổ chức huy động hiệu quả các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội./. 

Tin, ảnh: Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 5 3 2 5 6 6 5
Hôm nay: 0
Tháng này: 71591
Tổng cộng: 15325665