Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội

Cập nhật ngày: 04/09/2019


     Ngày 30/8/2019, UBND thành phố ban hành văn bản số 5903/UBND-KTTC về triển khai kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Theo đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác cho vay, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, không để thất thoát, vi phạm về quy trình, quy định hồ sơ thủ tục đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tín dụng chính sách xã hội.

     Đồng thời, tham mưu UBND thành phố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động Ban Đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH các cấp, có giải pháp tăng cường huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội. Tăng cường giám sát từ thành phố đến cơ sở, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động điểm giao dịch xã phường, tập trung xử lý nợ quá hạn.

     Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố trong việc tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, tập trung một đầu mối là NHCSXH. Hằng năm, tham mưu UBND thành phố ủy thác vốn sang NHCSXH để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

     Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát danh sách các đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo... để NHCSXH tổng hợp và xây dựng kế hoạch tín dụng.

     UBND các quận huyện, phường xã tiếp tục tập trung nguồn lực ủy thác qua NHCSXH mang tính ổn định và lâu dài, tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ Ngân hàng nhà nước vào một đầu mối là NHCSXH. Quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc cho NHCSXH, nhất là tại điểm giao dịch xã, hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động của NHCSXH tại điểm giao dịch./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 5 3 2 5 5 5 6
Hôm nay: 0
Tháng này: 71482
Tổng cộng: 15325556