Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Cập nhật ngày: 24/08/2019


     Ngày 21/8/2019, UBND thành phố ban hành văn bản số 5657/UBND-BHXH về đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp thực hiện phấn đấu đến 2020, số tiền chi trả an sinh xã hội tại thành phố thực hiện qua ngân hàng đạt 20%, đến năm 2021, đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

     Tổ chức tuyên truyền vận động, khuyến khích phát triển người nhận các chế độ trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp... qua tài khoản cá nhân. Vận động, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp BHXH một lần... cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động.

     BHXH thành phố phối hợp các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán công hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

     Các sở ngành, UBND quận huyện tuyên truyền, khuyến khích cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp ở địa phương nhận các chế độ trợ cấp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Xem xét, thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, trợ cấp BHXH một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động.

     Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp BHXH thành phố tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng nhận chế độ trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân, thẻ ATM.

     Sở Thông tin và truyền thông phối hợp BHXH, cơ quan liên quan triển khai giải pháp tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa việc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nhằm thực hiện mục tiêu 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

     Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố xem xét giải pháp sắp xếp hợp lý mạng lưới ATM để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ thẻ ngân hàng, đặc biệt tại khu công nghiệp và huyện Hòa Vang. Phối hợp BHXH, cơ quan liên quan hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt đến các tổ chức cá nhân, hỗ trợ mở tài khoản, thẻ ATM cho người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp.

     Bưu điện thành phố tạo điều kiện để các ngân hàng tiếp cận điểm chi trả vận động khai thác người hưởng mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ ATM, phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở tài khoản và nhận thẻ ATM ngay tại điểm chi trả. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về lịch chi trả hàng tháng, mạng lưới ATM, cơ chế ưu đãi để người hưởng lựa chọn./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 8 0 9 3 1 2
Hôm nay: 0
Tháng này: 161115
Tổng cộng: 14809312