Phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2020

Cập nhật ngày: 21/04/2019


     UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2297/UBND-SLĐTBXH ngày 11/4/2019, yêu cầu các sở, ban, ngành trực thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện và đề nghị các đoàn thể, các đơn vị liên quan tăng cường triển khai các nhiệm vụ đã được phân công về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019- 2020.

     Cụ thể, yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện chỉ tiêu tham gia các loại hình BHXH trên địa bàn thành phố theo kế hoạch đề ra; kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố. Đồng thời, có biện pháp hiệu quả đôn đốc người sử dụng lao động thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm xã hội và các quy định pháp luật liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động theo quy định.

     UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp và các đơn vị chức năng liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu tham gia các loại hình BHXH năm 2019 trên địa bàn quản lý; kịp thời chỉ đạo hoặc báo cáo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, nhất là về chính sách BHXH tự nguyện. 

     UBND thành phố đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng và các đơn vị chức năng liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, tập trung vào các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp phaát triển đối tượng tham gia các loại hình BHXH nhằm góp phần đạt được chỉ tiêu đề ra trong năm 2019; xây dựng nội dung, kế hoạch cụ thể, phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc phối hợp thực hiện pháp luật về BHXH trên địa bàn thành phố theo quy định. Ngoài ra, tăng cường phối hợp với UBND các quận, huyện, xã, phường trong công tác tuyên truyền, pháp luật về BHXH, chú trọng tuyên truyền BHXH tự nguyện; tổ chức các buổi tuyên truyền cho các đối tượng tại xã, phường, tổ dân phố, khu dân cư...về lợi ích tham gia BHXH tự nguyện, góp phần tăng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện của người dân.

     UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể và các đơn vị chức năng liên quan phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, chú trọng tuyên truyền về BHXH tự nguyện, lợi ích tham gia BHXH tự nguyện; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các địa phương hỗ trợ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 3 6 4 8 1 0
Hôm nay: 2566
Tháng này: 27601
Tổng cộng: 14364810