Bồi dưỡng chính trị hè 2014 cho cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề

Cập nhật ngày: 25/08/2014


     Sáng ngày 22/8/2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lớp bồi dưỡng Chính trị hè năm 2014 cho lãnh đạo các cơ sở dạy nghề và giáo viên dạy chính trị tại các trường nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

     Đến dự và triển khai lớp bồi dưỡng có ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Lê Văn Đính Phó Giáo sư - Tiến sĩ Học viện hành chính Quốc gia khu vực 3 và hơn 70 lãnh đạo các cơ sở dạy nghề và giáo viên dạy chính trị tại các trường nghề.
 


    Lớp bồi dưỡng đã được quán triệt những nội dung cơ bản như: Các vấn đề lý luận cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VIII, lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua năm 2013; tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong sau tháng đầu năm 2014; một số vấn đề tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trương ương Đảng; Chuyên đề học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; Những vấn đề lý luận cơ bản trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề; Những vấn đề kinh tế - xã hội ở Thành phố và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ Thành phố, nắm rõ được những định hướng chiến lược của thành phố, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến./.

Tin, ảnh: Phòng Dạy nghề

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 5 5 3 7 5 9 5
Hôm nay: 12799
Tháng này: 161317
Tổng cộng: 15537595