Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương năm 2019

Cập nhật ngày: 08/05/2019


     - Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của UBND thành phố về phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương đầu năm 2019: Dowload 

     - Phụ lục danh sách hộ nghèo theo chuẩn Trung ương: Dowload

     - Phụ lục danh sách hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương: Dowload

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 2 8 8 9 8 2
Hôm nay: 0
Tháng này: 155778
Tổng cộng: 20288982