Tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội

Cập nhật ngày: 27/03/2019


     Ngày 22/3/2019, UBND thành phố ban hành văn bản số 1772/UBND-SLĐTBXH về tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước giám sát hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội; đề xuất dừng hoạt động đối với những cơ sở không đủ điều kiện theo quy định; bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho cán bộ, nhân viên về công tác lập hồ sơ, tiếp nhận, quản lý chăm sóc nuôi dưỡng và giải quyết hòa nhập cộng đồng.

     UBND thành phố giao Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi và các văn bản pháp luật có liên quan; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên thuộc các cơ sở bảo trợ xã hội về pháp luật nuôi con nuôi. Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

     Sở Y tế kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các ngành liên quan kiểm tra hồ sơ nhà đất và việc sử dụng cơ sở vật chất tại cơ sở dạy nghề của Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố; Trung tâm nghệ thuật tình thương bồi dưỡng tài năng trẻ thành phố Đà Nẵng đảm bảo sử dụng cơ sở vật chất có hiệu quả.

     UBND các quận, huyện chỉ đạo hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ biến động về nhân khẩu tại các cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

     Các Hội quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thực hiện nghiêm túc các quy định về tiêu chí, điều kiện quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP và Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH nhằm bảo đảm số lượng đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên làm công tác chăm sóc hiện có./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 3 4 1 5 7 5
Hôm nay: 0
Tháng này: 23590
Tổng cộng: 14341575