Gần 300 triệu đồng phát triển mạng lưới hội/nhóm người khuyết tật trên địa bàn thành phố

Cập nhật ngày: 28/02/2019


     UBND thành phố vừa phê duyệt tiếp nhận dự án "Nâng cao năng lực và phát triển mạng lưới tổ chức hội/nhóm người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" do Quỹ Abilis (Phần Lan) tài trợ, tại Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 20-2-2019.

     Theo đó, dự án đặt mục tiêu phát triển hệ thống chi hội người khuyết tật cấp phường/xã; phát triển hội viên thông qua mạng lưới chi hội; đồng thời, nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên nòng cốt cấp thành phố và cấp quận trong công tác tổ chức các hoạt động hội ngày càng hiệu quả đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người khuyết tật; đào tạo một đội ngũ tập huấn viên nguồn có khả năng đi tập huấn/ tuyên truyền lại. Theo đó, các hoạt động chính của dự án bao gồm: tập huấn kỹ năng đàm phán thương lượng; tập huấn lên chương trình tập huấn và soạn giáo án, tập huấn kỹ năng giảng dạy; tập huấn kỹ năng thành lập và điều hành hội/nhóm; thành lập Chi hội người khuyết tật xã, phường trực thuộc các quận/huyện hội người khuyết tật và câu lạc bộ tình nguyện trực thuộc Hội Người khuyết tật thành phố; tập huấn Kỹ năng soạn thảo văn bản.

     Được thực hiện trong năm 2019, dự án có tổng số vốn 293 triệu đồng, tương đương 11.246 Euro, trong đó, vốn viện trợ 260 triệu đồng, tương đương 9.995 Euro, vốn đối ứng của Hội Người khuyết tật 32.600.000 đồng, tương đương 1.251 Euro.

     UBND thành phố giao Hội Người khuyết tật thành phố có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31-12-2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 3 2 2 7 9 4
Hôm nay: 0
Tháng này: 26707
Tổng cộng: 14322794