Gần 44 tỷ đồng thăm các đối tượng chính sách, xã hội, đơn vị, địa phương nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Cập nhật ngày: 18/01/2019


     UBND thành phố vừa phê duyệt mức và kinh phí thăm, tặng quà đối tượng người có công, xã hội, đơn vị, địa phương nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 tại Quyết định số 162/QĐ-UBND, với tổng kinh phí gần 44 tỷ đồng. Theo đó, tổng kinh phí thăm, tặng quà đối tượng người có công cách mạng hơn 26,5 tỷ đồng; thăm các cơ sở xã hội, đối tượng nuôi dưỡng tập trung, trợ cấp cho đối tượng khó khăn, phạm nhân tại Trạm giam Hòa Sơn gần 16,8 tỷ đồng.

     UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện kịp thời chi hỗ trợ cho các đối tượng và phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, các cơ quan liên quan để triển khai tổ chức cho lãnh đạo thành phố thăm một số đối tượng được phê duyệt.

     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các quận, huyện sử dụng nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị để thực hiện; Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc nhà nước Đà Nẵng rà soát, kiểm tra, đối chiếu, trình UBND thành phố phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí theo đề nghị của các đơn vị, địa phương trước ngày 30-6-2019 (nếu có)./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 2 2 7 8 4 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 90133
Tổng cộng: 14227840