Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo 02 năm (2019 - 2020)

Cập nhật ngày: 06/03/2019


     Chiều ngày 04/03/2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo 02 năm (2019 - 2020). Tham dự và chủ trì Hội nghị có đ/c Lê trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng ban Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN TP; đại diện các sở, ngành, hội, đoàn thể; chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội Đà Nẵng; lãnh đạo UBND, phòng Lao động-TB&XH 7 quận, huyện; lãnh đạo UBND cùng cán bộ chuyên trách giảm nghèo của 56 phường, xã trên địa bàn thành phố.     Theo đó, qua 03 năm thực hiện Đề án giảm nghèo, đã có 20.293 hộ thoát nghèo (có 6.514 hộ nghèo theo chuẩn Trung ương); tính đến cuối năm 2018 số hộ nghèo còn lại là 1.083 hộ, tỷ lệ 0,43%, trong đó 768 hộ nghèo theo chuẩn Trung ương, tỷ lệ 0,3%. Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 cơ bản về đích trước 2 năm. Tổng kinh phí đầu tư cho giai đoạn này trên 1.547 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn cho vay ưu đãi gần 960 tỷ đồng; nguồn Ngân sách Nhà nước gần 363 tỷ đồng; và nguồn xã hội hoá gần 226 tỷ đồng.

     Đạt được kết quả nêu trên, thành phố đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền; thực hiện các chính sách, giải pháp để người nghèo tiếp cận các dịch vụ cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, điện nước, thông tin...; các chính sách, giải pháp tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập như hỗ trợ tín dụng ưu đãi, dạy nghề, giải quyết việc làm và hướng dẫn cách làm ăn, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả và một số chính sách giải pháp khác về hỗ trợ sinh kế, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, nâng cao năng lực và nhận thức, trợ giúp pháp lý, thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát trong quá trình thực hiện chương trình giảm nghèo. Đặc biệt, tổ chức xét chọn, phân loại, lập danh sách hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo không còn sức lao động để có các chính sách, giải pháp đặc thù để hỗ trợ phù hợp.     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nhận định, qua 3 năm triển khai thực hiện, cùng với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đề án Giảm nghèo trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần hỗ trợ chỗ ở ổn định, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện nguồn lực sản xuất kinh doanh, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt các mục tiêu chương trình giảm nghèo 2 năm 2019-2020, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương rà soát, lập danh sách hộ nghèo trên tinh thần khách quan, công khai, đúng quy trình, quy định, hoàn thành trong tháng 3-2019, làm cơ sở cho các đơn vị liên quan triển khai các chính sách hỗ trợ. Lưu ý không chạy theo chỉ tiêu, thành tích mà phải quan tâm đến thực chất đời sống thực tế của người nghèo, hạn chế nguy cơ tái nghèo và nâng hiệu quả giảm nghèo thật sự bền vững. Phải kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên từng địa bàn gắn kết với chương trình xây dựng nông thôn mới, dạy nghề cho lao động ở nông thôn, chuyển đổi cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cần phát huy, nhân rộng kinh nghiệm về các mô hình giải quyết nhiều việc làm cho người nghèo; tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện từ khâu xác định đối tượng đến triển khai chính sách giảm nghèo, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc cho cơ sở…

     Dịp này, thành phố cũng đã khen thưởng cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án giảm nghèo 03 năm (2016-2018) trên địa bàn thành phố./.

Tin, ảnh: Phòng Bảo trợ Xã hội
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 3 2 2 8 0 2
Hôm nay: 0
Tháng này: 26715
Tổng cộng: 14322802