Thông báo về kết quả xét viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

Cập nhật ngày: 24/01/2019


     Thông báo số 262/TB-SLĐTBXH ngày 24/01/2019 về kết quả xét viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 5 5 3 7 6 0 6
Hôm nay: 12799
Tháng này: 161328
Tổng cộng: 15537606