Thông báo về kết quả xét viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

Cập nhật ngày: 24/01/2019


     Thông báo số 262/TB-SLĐTBXH ngày 24/01/2019 về kết quả xét viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 3 0 9 6 4 7
Hôm nay: 0
Tháng này: 131147
Tổng cộng: 20309647