Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2020

Cập nhật ngày: 24/10/2018


     UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019 - 2020.

     Theo đó, mục tiêu đến cuối năm 2019, tại Đà Nẵng có ít nhất 251.320 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt tỷ lệ 90% số đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, tăng ít nhất 4,6% số người tham gia BHXH bắt buộc so với năm 2018; có ít nhất 235.790 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt tỷ lệ 90% số đối tượng thuộc diện tham gia BHTN, tăng ít nhất 4,5% số người tham gia BHTN so với năm 2018; có ít nhất 2.470 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ 0,73% số đối tượng thuộc diện tham gia BHXH tự nguyên, tăng ít nhất 30% số người tham gia BHXH tự nguyện so với năm 2018. Đến cuối năm 2020, có ít nhất 266.620 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt tỷ lệ 95% số đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, tăng ít nhất 6% số người tham gia BHXH bắt buộc so với năm 2019; có ít nhất 249.090 người tham gia BHTN, đạt tỷ lệ 95% số đối tượng thuộc diện tham gia BHTN, tăng ít nhất 5,6% số người tham gia BHTN so với năm 2019; có ít nhất 3.220 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ 0,87% số đối tượng thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện, tăng ít nhất 30% số người tham gia BHXH tự nguyện so với năm 2019.

     UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Ban Quản lý các Khu công nghệ và chế xuất Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Liên minh Hợp tác xã và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp kết nối, chia sẻ dữ liệu để nắm bắt chính xác số doanh nghiệp, người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN để yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đầy đủ theo quy định pháp luật. Đặc biệt, đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH của cơ quan bảo hiểm xã hội, trước hết tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời, tập trung đôn đốc, yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN.

     UBND thành phố yêu cầu Cục Thuế cung cấp cho Bảo hiểm xã hội thành phố mã số thuế của người sử dụng lao động, định kỳ hàng năm cung cấp thông tin về chi phí tiền lương để tính thuế của người sử dụng lao động, phối hợp với BHXH thành phố cung cấp trao đổi các thông tin khác liên quan đến doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố. UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, các tổ chức đoàn thể và các sở ngành tăng cường tuyên truyền phố biến chính sách pháp luật về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHTN. Tập trung thực hiện tuyên truyền đối với chính sách BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ một phần tiền đóng của Nhà nước từ ngày 1/1/2018, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các địa phương hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.

     UBND thành phố giao Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao định kỳ hàng tháng cung cấp danh sách các dự án đầu tư phát sinh, định kỳ 6 tháng cung cấp tình hình sử dụng và thay đổi lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao cho BHXH thành phố. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH bắt buộc và BHTN cho người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Công nghệ cao bằng nhiều hình thức./.

Tin: Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 3 6 4 8 6 9
Hôm nay: 2566
Tháng này: 27660
Tổng cộng: 14364869