Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2018

Cập nhật ngày: 21/11/2018


     Thông báo số 3538/TB-SLĐTBXH ngày 20/11/2018 về việc tuyển dụng viên chức năm 2018 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 1 7 7 7 8 4
Hôm nay: 0
Tháng này: 265376
Tổng cộng: 14177784