Không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ BHXH kéo dài của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Cập nhật ngày: 21/09/2018


     UBND thành phố vừa có văn bản đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố thường xuyên theo dõi, nắm tình hình người lao động, đặc biệt là việc người lao động bị nợ lương, nợ BHXH trong các doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ, báo cáo kịp thời cho các cơ quan liên quan như Sở LĐ-TB&XH, BHXH thành phố, BQL các KCN và Chế xuất Đà Nẵng, BQL Khu Công nghệ cao, và UBND các quận, huyện để có giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

     UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cho Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn các KCN và Chế xuất Đà Nẵng, BQL các KCN và Chế xuất Đà Nẵng và BQL Khu Công nghệ cao rà soát, thanh tra tình hình chấp hành pháp luật lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, yêu cầu thực hiện trong tháng 9. Trên cơ sở báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố, Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra các doanh nghiệp nợ lương người lao động.

     Đồng thời đề nghị BHXH thành phố chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn các KCN và Chế xuất Đà Nẵng, BQL các KCN và Chế xuất Đà Nẵng, BQL Khu Công nghệ cao thanh tra tình hình chấp hành pháp luật về BHXH của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp nợ BHXH trong các khu công nghiệp, không để xảy ra tình trạng nợ BHXH kéo dài. Các doanh nghiệp nợ BHXH nếu đủ cơ sở pháp lý thì chuyển cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật và báo cáo về UBND thành phố ./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 3 2 2 8 1 1
Hôm nay: 0
Tháng này: 26724
Tổng cộng: 14322811